Utleie

Skolen kan leies utenfor skoletid til ulike formål som ikke er i konflikt med skolens verdigrunnlag. Det holdes mange sosiale sammenkomster som bryllup, dåp, begravelser, konfirmasjon og bursdager på skolen.

For forespørsel om leie: kontakt Arne Kristian Arnesen, tlf. 918 84 242, e-post arne.arnesen@akgskole.no

Kontaktperson for henting av nøkkelbrikke: Trude Thomassen, tlf. 918 88 599, e-post trude.thomassen@akgskole.no

Som hovedregel har vi ikke utleie i skoleferier.

Vi tilbyr følgende leiealternativer:

A: Større selskap - gymsal, foajeen, klasserom og kjøkken

Dette er egnet for større selskap (ca 100-250 pers) som bryllyp og begravelser etc.

Som leietaker har dere også tilgang til hele foajeen og det inntilliggende klasserommet (rom 126) samt kjøkkenet. Det er tre foldevegger som kan åpnes opp. Totalt får man en åpen flate på ca 370 m2.

Vask av gulv besørges av skolen og er inkludert i prisen.

Når leie skjer i helger så er lokalene disponible fra fredag kl. 15.00 til søndag kl. 20.00.

Pris: kr. 6.000,-


B: Mindre selskap - gymsalen, foajeen og kjøkkenet

Dette er egnet for mindre selskap (inntil ca 100 pers). Man disponerer gymsalen, foajeen og kjøkkenet. Tilstøtende klasserom (126) inngår ikke.

Ingen foldevegger skal åpnes opp.

Vask av gulv besørges av skolen og er inkludert i prisen.

Lokalene er normalt disponible fra lørdag kl. 08.00 til søndag kl. 20.00 dersom ikke annet avtales.

Pris: kr. 3.000,-


C: Barnebursdag på skolekjøkkenet

Ved barnebursdager brukes kjøkkenet til servering. Foajeen kan brukes til opphold og gymsalen kan brukes til lek/aktiviteter.

Lokalene kan disponeres fra kl. 16.00 til 20.00 (fredager fra kl. 14.00).

Leietaker vasker selv.

Prisliste for utleieUnderskrift av leieavtale og henting av nøkkelbrikke

Leieavtale blir skrevet ut i forkant og skal signeres før lokalet tas i bruk. Dette, og henting av nøkkel, må skje senest samme dag (hverdager) innen kl. 14. Kontakperson er inspektør Trude Thomassen.

Nøkkelbrikken og sjekkliste fra infoheftet returneres i postkassen i administrasjonsfløya umiddelbart etter utleie.

Dersom avtalen ikke blir signert i forkant / nøkkel ikke blir hentet, kan skolen ikke garantere for at lokalene er disponible.


Informasjon ved leie av lokale

Her finner du et hefte (pdf) med informasjon til leietakere inkl. sjekkliste etter utleie.Smittevernregler ved arrangementer

Leietaker har ansvar for å følge til enhver tid gjeldende smittevernregler. Det kan være f.eks. begrensninger på antall gjester, avstandskrav og forsterket hygiene. Reglene kan forendres, så vi henviser til helsenorge.no/koronavirus. Der finnes en oversikt over anbefalinger og regler.