Ansatte

Oversikt over ansatte (skoleåret 2022/2023)

HÅKAN FUNCK

Rektor

E-post: hakan.funck@akgskole.no

Mobil: 96706192

TRUDE THOMASSEN

Inspektør

E-post: trude.thomassen@akgskole.no

Mobil: 91888599

ANNE THOMASSEN

Kontorfullmektig

E-post: anne.thomassen@akgskole.no

Mobil: 91798086

ARNE KRISTIAN ARNESEN

Vaktmester / Styreleder

E-post: arne@akgskole.no

Mobil: 91884242

MATHIAS DAHL ABELSEN

Lærervikar

E-post: mathias.abelsen@akgskole.no

Mobil: 47902858

ANNELI ARNESEN

Assistent

E-post: anneli.arnesen@akgskole.no

Mobil: 95012499

JORUN T. ARNESEN

Assistent

E-post: jorun.arnesen@akgskole.no

Mobil: 41804392

MARIA ARNESEN

Lærer

E-post: maria.arnesen@akgskole.no

Mobil: 95077069

SIGRID ARNTSEN

Lærer

E-post: sigrid.arntsen@akgskole.no

Mobil: 48300827

GERD ELI BUSKLI

Lærer

E-post: gerd.buskli@akgskole.no

Mobil: 91171350

HELENE B. ISAKSEN

Lærer

Epost: helene.isaksen@akgskole.no

Mobil: 41927921

EIRIN JOHANNESSEN

(Perm. skoleåret 22/23)


BRITT KLEVBERG

Lærer

E-post: britt.klevberg@akgskole.no


ASTRID HELENE NILSEN

Lærer

E-post: astrid.nilsen@akgskole.no

Mobil: 91198829

SOFIE OLSEN

Assistent

E-post: sofie.olsen@akgskole.no

Mobil: 95941911

TORILL SIVERTSEN

Lærer

E-post: torill.sivertsen@akgskole.no

Mobil: 95029892

MARIA SOLLI

Lærer

E-post: maria.solli@akgskole.no

Mobil: 95973992

STIAN STRAND

Lærer

E-post: stian.strand@akgskole.no

Mobil: 47281181


ANNIE SUHR

Lærer

E-post: annie.suhr@akgskole.no

Mobil: 97517029

STEINAR SUHR

Lærer

E-post: steinar.suhr@akgskole.no

Mobil: 90770095

SONJA WILHELMSEN

Lærer

E-post: sonja.wilhelmsen@akgskole.no

Mobil: 91101110

HELENE OLSEN WITTE

Lærer (vik)

E-post: helene.olsen@akgskole.no

Mobil: 91130338

RUNE ØSTERBERG

Lærer

E-post: rune.osterberg@akgskole.no

Mobil: 95173477

KRISTINE BAARDSEN

Renholder (vik.)

ANNE-MARIE HÅGENSEN

Renholder (vik.)

ANNE MARIE NILSEN

Renholder

INGER OLSEN

Renholder