Velkommen til AKG!

Nytt skoleår!

Nå er vi i gang med skoleåret! Første skoledag var torsdag 19. august.

Skolen starter på grønt nivå i forhold til trafikklysmodellen for smittevern. Det betyr at vi kan organisere skoledagen som normalt. Vi har fortsatt økt fokus på god hygiene, og minner om at man ikke skal være på skolen hvis man er syk.

Vi har fortsatt mulighet til å ta imot nye elever, så hvis det er noe du/dere vurderer, så ta kontakt med rektor.

Fellestur til Lathari - tirsdag 24/8

Vi var på tur til Lathari tirsdag fra kl 9-12 med alle klassene. Foreldre/familie var også invitert med på turen.

Klikk på overskriften hvis du vil ha oversikt for hele året.

En tiårig læringsreise - faglig, sosialt og verdiorientert!

Vi er en skole for alle som ønsker et kristent verdigrunnlag for sine barn. Vi vil gi god undervisning i et trygt og godt miljø.

Nå bygger vi også ut skolen med en ny fløy for ungdomstrinnet. Vi gleder oss til å ta i bruk den nye delen!

Kontakt oss:

Alta kristne grunnskoleMikkelholmen 109514 AltaTlf: 78 44 30 80post@akgskole.no
Rektor: Håkan Funck, tlf. 967 06 192