FAU

Hva er FAU?

FAU står for "Foreldrerådets arbeidsutvalg". Foreldrerådet er alle foreldre/foresatte med barn i skolen.

Det gjennomføres vanligvis foreldrerådsmøte på høsten, og da velges medlemmer til FAU. Det er fem medlemmer i FAU og to varamedlemmene. 

FAU har rett til å ha en representant i styret. Representanten kan være med å drøfte saker, men har ikke stemmerett.

Her er vedtekter for foreldrerådet.

Her er vedtekter for FAU.

Her er et hefte fra Foreldreutvalget for grunnlopplæringen (pdf, 2,7 mb): "Medlem av FAU"

Foreldrerådsmøte 09.11.2023

Her er referat fra foreldrerådsmøtet.


FAU-møter

Referat fra møter kommer her.

FAU-medlemmer

Etter foreldrerådsmøte 09.11.23 består FAU av følgende medlemmer:

Peter Arnesen 

Anne Grethe Mannsverk

Øyvind Nilsen

Lise Arnesen

Lena Charlotte Vekve 

Varamedlemmer: Susanne Olsen og Britt Oline Thomassen

Årshjul for FAU

(Vedtatt mai 2020)


September

November

Desember

Januar

Mars

Mai

Annet