FAU

Hva er FAU?

FAU står for "Foreldrerådets arbeidsutvalg". Foreldrerådet er alle foreldre/foresatte med barn i skolen.

Det gjennomføres vanligvis foreldrerådsmøte på høsten, og da velges medlemmer til FAU. Det er fem medlemmer i FAU og to varamedlemmene.

FAU har rett til å ha en representant i styret. Representanten kan være med å drøfte saker, men har ikke stemmerett.

Her er vedtekter for foreldrerådet.

Her er vedtekter for FAU.

Her er et hefte fra Foreldreutvalget for grunnlopplæringen (pdf, 2,7 mb): "Medlem av FAU"

FAU-medlemmer

Etter foreldrerådsmøte 08.11.22 består FAU av følgende medlemmer:

Peter Arnesen (leder)

Anne Grethe Mannsverk (sekretær)

Øyvind Nilsen

Roy Yngve Thomassen

Lena Charlotte Vekve (nestleder)

Varamedlemmer: Sissel Arnesen og Susanne Olsen

Årshjul for FAU

(Vedtatt mai 2020)


September

 • Foreldrerådsmøte med valg til FAU (rektor innkaller)

 • FAU-møte (rektor innkaller)

  • konstituering

  • drøfting av FAUs arbeid i skoleåret

November

 • FAU-møte:

  • Orientering fra skolen om læringsmiljø og lærersituasjon

  • Orientering fra styremøter

  • Saker til styret

Desember

 • Arbeidsmøte FAU-leder/rektor (f.eks. orientering om Elevundersøkelsen og Nasjonale prøver, oppfølging, andre aktuelle saker)

Januar

 • FAU-møte:

  • Orientering fra skolen om aktuelle saker (drift og utvikling)

  • Orientering fra styremøte / saker til styret

  • Orientering / drøfting Nasjonale prøver og Elevundersøkelsen

Mars

 • FAU-møte:

  • Planleggingsmøte for 17. mai

Mai

 • 17. mai-feiring (Info og ansvarsfordeling, pdf)

 • FAU-møte:

  • Orientering fra skolen for neste år

  • Evaluering av skoleåret (FAU:s egenevaluering samt innspill til skolen)

Annet

 • FAU-leder blir innkalt til styremøtene. Leder orienterer FAU-medlemmene og tar eventuell saker fra FAU til styret.

 • FAU-leder innkaller til møter i FAU, foruten til første møte på høsten som innkalles av rektor. FAU-leder velger om rektor skal innkalles til øvrige møter i FAU.