Visma Flyt Skole

Tilrettelagt kommunikasjon mellom hjem og skole

Skolen bruker Visma Flyt Skole som administrativt system for ulike opplysninger om elever. I Visma Flyt Skole er det også lagt til rette for sikker kommunikasjon mellom hjem og skole. Du kan logge på her med Bank-ID.

Etter høstferien (uke 40, 2022) faser vi ut bruken av Transponder som kanal for meldinger og erstatter det med meldinger i Visma Flyt Skole.

App: Min skole - foresatt

Appen, som finnes både til iPhone og Android, er den enkleste måten å utveksle informasjon på. Du kan laste ned den direkte ved å klikke på den ikon som gjelder for din telefon.

Du logger på med din Bank-ID. Da skal du også velge skoletilhørighet (Akgskole). Innloggingen med Bank-ID er gyldig i ca 90 dager.

Appen sender varsling når du får en melding i appen. Hvis du ikke får varsling på Android-telefon: les her. Du kan også sjekke innstillingene i telefonen din for varslinger for appen.

Her er også et informasjonshefte om appen.

Nettside: Hjemmeweb

Du har også tilgang til alle funksjoner i nettleseren. Det gjør du på adressen skole.visma.com/akgskole. Du logger på med din egen Bank-ID. Når du bruker appen, trenger du ikke å bruke Bank-ID hver gang, men du vil av og til måtte identifisere deg på nytt minst hver 90. dag.

Her er et informasjonshefte om Hjemmeweb

Meldinger

Du kan lese og sende meldinger i både appen Min Skole - foresatt eller på hjemmeweb.

Fravær

I appen kan du melde fravær. Der melder du inn fravær som f.eks. er pga sykdom, legebesøk etc. Når du sender inn fravær i appen, vil læreren kunne se det med én gang. Du kan også se fravær som er registert tidligere.

Du kan også melde inn og se fravær via nettsiden (skole.visma.com/akgskole).

Ikke skriv inn sensitive helseopplysninger i infoen.

Permisjon

I Hjemmeweb (nettleser) kan du sende inn søknad om permisjon. Det gjør du fra siden der det står "Velkommen til Alta Kristne Grunnskole". Under bildet på ditt barn finner du knappen "Søknad".

Samtykker

Skolen innhenter samtykker som kan gjelde for ulike områder. I appen kan du se og gi, eller reservere deg for, samtykker til den enkelte elev. Du kan også gjøre dette på nettsiden (skole.visma.com/akgskole).