Visma Flyt Skole

Tilrettelagt kommunikasjon mellom hjem og skole

Skolen bruker Visma Flyt Skole som administrativt system for ulike opplysninger om elever. I Visma Flyt Skole er det også lagt til rette for sikker kommunikasjon mellom hjem og skole. Du kan logge på her med Bank-ID. Vi sender meldinger i dette systemet, så vi oppfordrer alle foreldre til å laste ned appen.

Innhold på denne siden:

App: Min skole  - foresatt

Appen, som finnes både til iPhone og Android, er den enkleste måten å utveksle meldinger på.  Du kan laste ned den direkte ved å klikke på den ikon som gjelder for din telefon.

Du logger på med din Bank-ID. Da skal du også velge skoletilhørighet (Akgskole). Innloggingen med Bank-ID er gyldig i ca 90 dager.

Appen sender varsling når du får en melding i appen. Hvis du ikke får varsling på Android-telefon: les her. Du kan også sjekke innstillingene i telefonen din for varslinger for appen.

Her er også et informasjonshefte om appen.

Foresattportal (foresatt.visma.no/akgskole)

Du har også tilgang til alle funksjoner i nettleseren. Det gjør du på adressen foresatt.visma.no/akgskole. Du logger på med din egen Bank-ID (ID-porten). 

Her er et informasjonshefte om Foresattportalen

Meldinger

Du kan lese og sende meldinger i både appen Min Skole - foresatt eller i foresattportalen

Fravær

I appen kan du melde fravær. Der melder du inn fravær som f.eks. er pga sykdom, legebesøk etc. Når du sender inn fravær i appen, vil læreren kunne se det med én gang. Du kan også se fravær som er registert tidligere. 

Du kan også melde inn og se fravær via nettsiden (skole.visma.com/akgskole). 

Ikke skriv inn sensitive helseopplysninger i infoen.

Permisjon

I Foresattportalen kan du sende inn søknad om permisjon. Det krever pålogging med ID-porten. Under menyvalget "Søknader" kan du sende inn søknad om permisjon. Der ser du også tidligere søknader. 

Permisjonssøknad behandles i henhold til skolens permisjonsreglement for elever. Det finner du her på hjemmesiden under "Informasjon".

Samtykker

Skolen innhenter samtykker som kan gjelde for ulike områder. I appen kan du se og gi, eller reservere deg for, samtykker til den enkelte elev. Du kan også gjøre dette i Foresattportalen.