Om skolen

Om Alta kristne grunnskole

Alta kristne grunnskole er en 10-årig grunnskole. Skolen ble tatt i bruk høsten 2003 og er bygd og drevet av en foreldregruppe fra Elvebakken læstadianske menighet. Skolen har sin forankring i den evangelisk-lutherske lære.

Høsten 2021 har vi 105 elever.

Skolen er åpen for alle, uansett bakgrunn og religion. Vi har godkjenning for 135 elever.

Våre læreplaner er godkjent av Utdanningsdirektoratet, og er til stor del samme som i den offentlige skolen. Skolen er godkjent på et livssynsgrunnlag, og derfor synliggjøres det kristne verdigrunnlaget i skolehverdagen.

Skolens overordnede mål er:

  • Fast verdigrunnlag

  • Trygt skolemiljø

  • Godt faglig resultat

Kontaktinformasjon og opplysninger

Alta kristne grunnskole SA

Mikkeholmen 10

9514 Alta

Org.nr: 985621519

Tlf: 78 44 30 80

Tlf rektor: 967 06 192

E-post: post@akgskole.no

Facebook: facebook.com/akgalta

Kontonummer: 1644.17.05429

Vipps: #542464