Om skolen

Om Alta kristne grunnskole

Alta kristne grunnskole er en 10-årig grunnskole. Skolen ble tatt i bruk høsten 2003 og er bygd og drevet av en foreldregruppe fra Elvebakken læstadianske menighet. Skolen har sin forankring i den evangelisk-lutherske lære.

Høsten 2022 har vi 114 elever.

Skolen er åpen for alle, uansett bakgrunn og religion. Vi har godkjenning for 135 elever.

Våre læreplaner er godkjent av Utdanningsdirektoratet, og er til stor del samme som i den offentlige skolen. Skolen er godkjent på et livssynsgrunnlag, og derfor synliggjøres det kristne verdigrunnlaget i skolehverdagen.

Skolens overordnede mål er:

Kontaktinformasjon og opplysninger

Alta kristne grunnskole SA

Mikkeholmen 10

9514 Alta

Org.nr: 985621519

Tlf: 78 44 30 80

Tlf rektor: 967 06 192

E-post: post@akgskole.no

Facebook: facebook.com/akgalta

Kontonummer: 1644.17.05429

Vipps: #542464

Medlemskap i Alta kristne grunnskole SA

Skolen er organisert som et samvirkeforetak, Alta kristne grunnskole SA. Samvirkeforetaket eies av medlemmene.  Medlemmene har stemmerett på årsmøtet. Som medlem har man også redusert pris på leie av skolen til arrangementer (se info på siden om utleie).

Styret ønsker flere medlemmer, og det er også styret som behandler søknad om medlemskap. I skolens vedtekter er det nærmere beskrevet kriterier for medlemskap.

Her er et nettbasert skjema for søknad om medlemskap.

Skolens vedekter kan leses her.

Medlemsandelen er kr. 1.000,-. Når søknad er sendt inn og behandlet og innvilget av styret, betales medlemsandel inn til konto 5081.08.77178. Betalingen merkes med "medlemsandel" og navn. Det utstedes ikke faktura. Medlemskapet er gyldig når søknaden er innvilget og medlemsandelen er innbetalt.

Når det gjelder forvaltning og skoleeiers ansvar i henhold til lovverket, så er det styret som er definert som skoleeier.