Skolerute 2021/2022

Skoleruta i PDF: Klikk her

NB! Det har skjett en endring i skoleruta i løpet av våren. Fridag som var lagt til 29. april -22 er flyttet til 3. juni -22.