Skolerute

Skolerute 2022/2023 i PDF: Klikk her

NB: Skoleruten er justert 21.11.22 i henhold til skoleruten for Alta kommune, og korrigert for feil.