Ledige stillinger

Lærere og assistenter 

Liker du å arbeide med barn og unge og vil være med på å gi våre elever en god læringsreise faglig, sosialt og verdiorientert?

Send inn en søknad!Vi har ledig inntil tre lærerstillinger fra skolestart høsten 2024

Vi vil gjerne knytte til oss medarbeidere som ønsker å fremme skolens kristne målsetting og er interessert i å bidra i utviklingsarbeid. 


Vi søker lærere med godkjent faglig og pedagogisk utdanning, gjerne i begynneropplæring og i spesialpedagogikk. For øvrig har vi behov for undervisningskompetanse i mange ulike fag. Vi søker også lærere som kan undervise i finsk som andrespråk samt i fremmedspråk. Søker må også regne med at det kan være aktuelt med kontaktlærerfunksjon.


Vi vil gjerne knytte til oss medarbeidere som ønsker å fremme skolens kristne målsetting og er interessert i å bidra i utviklingsarbeid. 


Vi har også ledig  


Vi søker kandidater som

- Har et positivt elevsyn og setter elevens læring i sentrum

- Er tydelige og har evne til å bygge relasjoner

- Er løsnings- og utviklingsorienterte samt deler opplegg med kollegaer.

- Har evne til samarbeid med kollegaer og foresatte mot felles mål

- Har gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig.


Vi har en utviklingsorientert skole med dedikerte kollegaer. Vi har tatt i bruk digitale enheter for samtlige elever og digital kompetanse vil derfor bli vektlagt. Vi vil også legge vekt på personlig egnethet. De som ansettes må forplikte seg på skolens basis og formål. Lønns- og arbeidsvilkår i tråd med gjeldende lovverk og tariffavtale. Ansatte får gode forsikrings- og pensjonsordninger. Politiattest vil bli avkrevd i forbindelse med tilsetting, jf. privatskoleloven § 4-3. For de utlyste stillingene tas det også forbehold om endelig ressursbehov. 

Spørsmål om stillingene kan rettes til rektor Håkan Funck, tlf. 967 06 192 eller inspektør Trude Thomassen, tlf. 918 88 599.

Søknad med CV samt bekreftede vitnemål og attester sendes på e-post til hakan.funck@akgskole.no

Søknadsfrist: fortløpende

Velkommen som søker!