Informasjon

Ordensreglement

Skolens samlede ordensreglement består av "Ordensregler for Alta Kristne Grunnskole" samt "AKG Skoleregler" for hhv. 1.-7. klasse og 8.-10. klasse. Disse sees i sammenheng.

Ordensregler for Alta Kristne Grunnskole (pdf)

AKG Skoleregler 1.-7. klasse (pdf)

AKG Skoleregler 8.-10. klasse (pdf)

Leirskole våren 2023 - 6. og 7. klasse

I vår drar 6. og 7. klasse til Stabbursdalen Leirskole i uke 24. 

Fra leirskolen: Ukeplan

Fra leirskolen: Informasjonshefte

Fra skolen: Reglement for leirskoleopphold

Her er telefonnummer til de voksne som er med på turen:

Mathias Dahl Abelsen: 479 02 858

Sigrid Arntsen: 473 00 827

Stian Strand: 472 81 181

Helene O. Witte: 911 30 338

Anja Charlotte Mannsverk: 948 17 378

Skolepenger / foreldrebetaling / avtalegiro

Skolen drives i hovedsak med statstilskudd. Tilskuddbet beregnes til 85% av kostnaden for en elev i offentlig skole. Kostnader til lokaler regnes ikke med. Lønns- og arbeidsvilkår for lærerne er tilsvarende som i den offentlige skolen. All statstilskudd og foreldrepenger skal komme elevene til gode.

Foreldrepenger er en mindre, men likevel viktig del av finansieringen av skoledrifta. Styret har bevisst valgt å holde beløpet på et lavt nivå i forhold til mange andre friskoler. Beløpet er avhengig av hvor mange barn man har på skolen. Foreldrepenger fakturerer månedsvis, og av og til for to måneder av gangen.  Vi ønsker at flest mulig benytter seg av avtalegiro.

Satsene for skolepenger er for tiden (pr. august -21) følgende:

Ett barn kr. 600,- / mnd

To barn kr. 960,-/ mnd

Tre eller fler barn: kr. 1.200,-/mnd

Regler for foreldrebetaling på AKG (pdf)

Avtalegiro - informasjon og skjema (pdf)

Søknad om fratrekk av fravær på vitnemål

Etter nærmere regler i forskrift til friskoleloven kan elever og/eller foreldre kreve at fravær inntil 10 skoledger per skoleår ikke føres på vitenmålet. 

Det kan være 

a) dokumentert fravær pga helse. Slikt fravær må være på mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes. Fravær på grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom kan strykes fra og med første fraværsdag.

b) innvilget permisjon etter opplæringslovens § 2-11

Søknadsskjema er her (pdf)

Søknad om permisjon for elever + Permisjonsreglement

Permisjon for elever søkes via Visma Flyt Skole. 

I Hjemmeweb (nettleser, adressen skole.visma.com/akgskole) kan du sende inn søknad om permisjon. Det krever pålogging med ID-porten. Du finner søknaden på siden der det står "Velkommen til Alta Kristne Grunnskole". Under bildet på ditt barn finner du knappen "Søknad". Du må altså gjøre dette i nettleser, enten fra datamaskin eller telefon. Funksjonen for å søke permisjon finnes ikke i appen.

Inntil videre kan også skolens tidligere skjema brukes hvis man heller ønsker det. Det skal da skrives ut og leveres til skolen innenfor de frister som står på skjemet. 

Søknad om permisjon for elever (pdf)

Her er skolens permisjonsreglement for elever.