Skoleplass på AKG

Innskriving av elever til 1. trinn

Vi åpner nå for innskriving av elever til 1. trinn høsten 2023.  

Vi har et skjema for søknad om skoleplass som fylles ut her. 

Vi ønsker at skjemaet fylles ut innen 20. januar 2023.

Når vi har mottatt skjemaet vil vi ta kontakt, og i mars avtaler vi tid for innskrivingssamtaler med besøk på skolen. 

Vi vil ta imot søknader også etter den 20. januar, men fristen er satt slik at vi kan informere kommunen om hvilke elever som begynner på AKG i tilknytning til samme periode som kommunen har innmelding av elever.

Ta gjerne kontakt dersom du/dere ønsker mer informasjon om skoleplass ved Alta kristne grunnskole. Vi er en skole som er åpen for alle, uansett livssyn og bakgrunn, og vi tar imot elever på alle trinn. På skolen har vi en tiårig læringsreise faglig, sosialt og verdiorientert. Du når rektor Håkan Funck på tlf. 967 06 192 og e-post rektor@akgskole.no


Vi tar imot søknad om skoleplass i henhold til frister i skolens inntaksreglement. Skolens inntaksreglement er revidert 14.03.2023. Nytt reglement er her.

Søknad kan registreres via skjemaet på denne linken.

Dersom du ønsker mer informasjon om skolen for å vurdere om dette kan være en skole for ditt barn, så håper vi du tar kontakt med oss. Vår kjerneoppgave er å sikre elevers læring gjennom en tiårig læringsreise, faglig, sosialt og verdiorientert. Denne oppgaven er sentral for oss i skolehverdagen!