Skoleplass på AKG

Vi tar imot søknad om skoleplass løpende under året. Det kan være lurt å unngå skolebytte midt i et semester, men vi er alltid åpen for samtaler.

Søknad kan registreres via skjemaet på denne linken.

Dersom du ønsker mer informasjon om skolen for å vurdere om dette kan være en skole for ditt barn, så håper vi du tar kontakt med oss. Vår kjerneoppgave er å sikre elevers læring gjennom en tiårig læringsreise, faglig, sosialt og verdiorientert. Denne oppgaven er sentral for oss i skolehverdagen!

Skolens inntaksreglement er her.