Skoleplass på AKG

Søknad om skoleplass for elever til 1. trinn

Vi har åpent for søknader om skoleplass til 1. trinn høsten 2024.  

Vi har et skjema for søknad om skoleplass som fylles ut her. 

Søknadsfrist er 31. desember 2023.

Etter søknadsfristen vil vi behandle søknadene i henhold til inntaksreglementet. Vi vil gi beskjed innen 19. januar.

Vi er i en situasjon hvor vi har begrenset antall elevplasser til høsten. Vi har p.t. 135 elever, som er maks antall elever vi har godkjenning for. Det er 10 elever som går ut 10.kl til våren.

Styret har søkt om å få utvidet elevtall, men den søknaden er ikke enda behandlet. Vi forventer å få svar innen 1. februar 2025, og økt elevtall vil tidligst gjelde fra høsten 2025. Dersom søknaden blir innvilget så vil vi åpne for å ta inn elever som står på venteliste. 

Generell info om skoleplasser

Vi tar imot søknad om skoleplass hele året og behandler dem i henhold til frister i skolens inntaksreglement. Skolens inntaksreglement er revidert 10.01.2024. Reglementet er her.

Søknad kan registreres via skjemaet på denne linken.

Dersom du ønsker mer informasjon om skolen for å vurdere om dette kan være en skole for ditt barn, så håper vi du tar kontakt med oss. Vår kjerneoppgave er å sikre elevers læring gjennom en tiårig læringsreise, faglig, sosialt og verdiorientert. Denne oppgaven er sentral for oss i skolehverdagen! Vi er en skole som er åpen for alle, uansett livssyn og bakgrunn, og vi tar imot elever på alle trinn. På skolen har vi en tiårig læringsreise faglig, sosialt og verdiorientert. Du når rektor Håkan Funck på tlf. 967 06 192 og e-post rektor@akgskole.no