Velkommen til AKG!

Nyheter / Aktuelt

01.12.2022:

Vi har hatt åpen dag med offisiell åpning av nyfløya. Elevene hadde ettermiddagsskole, og mange besøkere møtte opp. Mange ansatte og elever har vært i sving for å ordne med arrangementet. Vi er takknemlige til alle som har bidratt til å virkeliggjøre utbyggingen av den flotte skolen vår!


21.11.2022:

Skoleruta for 2022/2023 er noe justert. Det ble oppdaget noe feil i den, og i tillegg ble den tilpasset til skoleruten i kommunen for øvrig. Gjeldende skolerute er her.

Nye filmer fra skolen!

Vi har fått laget noen korte filmer med innhold fra skolehverdagen, og med elever og ansatte som forteller om skolen.

Aktiviteter

I løpet av våren er det mange aktiviteter. Etter påske hadde vi en turdag for hele skolen til Leirbotnvannet. Det var varmt og strålende sol.

I mai har vi realfagsdager med mye praktiske innslag utendørs.

En tiårig læringsreise - faglig, sosialt og verdiorientert!

Vi er en skole for alle som ønsker et kristent verdigrunnlag for sine barn. Vi vil gi god undervisning i et trygt og godt miljø.

Vi har bygget ut skolen med nye klasserom til ungdomstrinnet og nye spesialrom for hele skolen.

Skolen er åpen for alle elever, uansett bakgrunn og bosted.


Kontakt oss:

Alta kristne grunnskoleMikkelholmen 109514 AltaTlf: 78 44 30 80post@akgskole.no
Rektor: Håkan Funck, tlf. 967 06 192