Velkommen til AKG!

Nyheter / Aktuelt

Skoleåret er godt i gang!

Vi startet det nye skoleåret starter torsdag 18. august. I år har vi 15 elever i første klasse. Vi hadde en felles turdag til Lathari mandag 22. august.

Aktiviteter

I løpet av våren er det mange aktiviteter. Etter påske hadde vi en turdag for hele skolen til Leirbotnvannet. Det var varmt og strålende sol.

I mai har vi realfagsdager med mye praktiske innslag utendørs.

En tiårig læringsreise - faglig, sosialt og verdiorientert!

Vi er en skole for alle som ønsker et kristent verdigrunnlag for sine barn. Vi vil gi god undervisning i et trygt og godt miljø.

Vi har bygget ut skolen med nye klasserom til ungdomstrinnet og nye spesialrom for hele skolen.

Skolen er åpen for alle elever, uansett bakgrunn og bosted.


Kontakt oss:

Alta kristne grunnskoleMikkelholmen 109514 AltaTlf: 78 44 30 80post@akgskole.no
Rektor: Håkan Funck, tlf. 967 06 192