Velkommen til AKG!

Nyheter / Aktuelt

Nytt skoleår!

Det nye skoleåret starter torsdag 18. august kl. 08.15 for våre elever. Første skoledag avsluttes kl. 12.

Vi ønsker alle velkommen, og spesielt til våre 14 førsteklassinger!

Aktiviteter

I løpet av våren er det mange aktiviteter. Etter påske hadde vi en turdag for hele skolen til Leirbotnvannet. Det var varmt og strålende sol.

I mai har vi realfagsdager med mye praktiske innslag utendørs.

Om skolen

Klikk på overskriften hvis du vil ha oversikt for hele året.

En tiårig læringsreise - faglig, sosialt og verdiorientert!

Vi er en skole for alle som ønsker et kristent verdigrunnlag for sine barn. Vi vil gi god undervisning i et trygt og godt miljø.

Nå bygger vi også ut skolen med en ny fløy for ungdomstrinnet. Vi gleder oss til å ta i bruk den nye delen!

Kontakt oss:

Alta kristne grunnskoleMikkelholmen 109514 AltaTlf: 78 44 30 80post@akgskole.no
Rektor: Håkan Funck, tlf. 967 06 192