Velkommen til AKG!

Innskriving av elever til 1. trinn

Vi åpner nå for innskriving av elever til 1. trinn høsten 2022.

Vi har et skjema for søknad om skoleplass som fylles ut her.

Vi ønsker at skjemaet fylles ut innen 7. januar 2022.

Når vi har mottatt skjemaet vil vi ta kontakt, og i mars avtaler vi tid for innskrivingssamtaler med besøk på skolen. Dette er en litt annerledes prosess enn tidligere år.

Vi vil ta imot søknader også etter den 7. januar, men fristen er satt slik at vi kan informere kommunen om hvilke elever som begynner på AKG i samme periode som kommunen har innmelding av elever.

Ta gjerne kontakt dersom du/dere ønsker mer informasjon om skoleplass ved Alta kristne grunnskole. Vi er en skole som er åpen for alle, uansett livssyn og bakgrunn, og vi tar imot elever på alle trinn. På skolen har vi en tiårig læringsreise faglig, sosialt og verdiorientert. Du når rektor Håkan Funck på tlf. 967 06 192 og e-post rektor@akgskole.no


Milepæl!

13. oktober hadde vi overlevering av ny-fløya på skolen. Kivijervi Entreprenør AS har sammen med underentreprenører gjort en flott jobb. Overleveringen ble markert med kake i hallen ved den nye hovedinngangen.

Det gjenstår fortsatt en del før vi kan ta lokalene i bruk. Det skal innredes og planlegges videre, men det er fint å ha kommet så langt!

Det blir en skole for fremtiden hvor vi gir elevene en 10-årig læringsreise faglig, sosialt og verdiorientert!

Klikk på overskriften hvis du vil ha oversikt for hele året.

En tiårig læringsreise - faglig, sosialt og verdiorientert!

Vi er en skole for alle som ønsker et kristent verdigrunnlag for sine barn. Vi vil gi god undervisning i et trygt og godt miljø.

Nå bygger vi også ut skolen med en ny fløy for ungdomstrinnet. Vi gleder oss til å ta i bruk den nye delen!

Kontakt oss:

Alta kristne grunnskoleMikkelholmen 109514 AltaTlf: 78 44 30 80post@akgskole.no
Rektor: Håkan Funck, tlf. 967 06 192