Velkommen til AKG!

Milepæl!

13. oktober hadde vi overlevering av ny-fløya på skolen. Kivijervi Entreprenør AS har sammen med underentreprenører gjort en flott jobb. Overleveringen ble markert med kake i hallen ved den nye hovedinngangen.

Det gjenstår fortsatt en del før vi kan ta lokalene i bruk. Det skal innredes og planlegges videre, men det er fint å ha kommet så langt!

Det blir en skole for fremtiden hvor vi gir elevene en 10-årig læringsreise faglig, sosialt og verdiorientert!

Klikk på overskriften hvis du vil ha oversikt for hele året.

En tiårig læringsreise - faglig, sosialt og verdiorientert!

Vi er en skole for alle som ønsker et kristent verdigrunnlag for sine barn. Vi vil gi god undervisning i et trygt og godt miljø.

Nå bygger vi også ut skolen med en ny fløy for ungdomstrinnet. Vi gleder oss til å ta i bruk den nye delen!

Kontakt oss:

Alta kristne grunnskoleMikkelholmen 109514 AltaTlf: 78 44 30 80post@akgskole.no
Rektor: Håkan Funck, tlf. 967 06 192