Velkommen til AKG!

Nyheter / Aktuelt

14.03.2023:

Styret har vedtatt nytt inntaksreglement. Det kan leses her.

Søknad om skoleplass er tilgjengelig på siden "Skoleplass på AKG".


06.02.2023:

Ledige stillinger - hovedutlysning for skoleåret 2023/2024

Liker du å arbeide med barn og unge og vil være med på å gi våre elever en god læringsreise faglig, sosialt og verdiorientert?

Søk på våre ledige stillinger!

Les mer her. Søknadsfrist: 27.02.2023


19.12.2022:

Skolestartere høsten 2023!

Vi tar nå imot nye elever til neste skoleår. For dette har vi et elektronisk skjema som fylles ut her på nettsiden. Når vi har mottatt skjemaet vil vi ta kontakt og avtale tid for besøk på skolen. Les mer og fyll ut skjema her.

Nye filmer fra skolen!

Vi har fått laget noen korte filmer med innhold fra skolehverdagen, og med elever og ansatte som forteller om skolen.

Aktiviteter

I løpet av våren er det mange aktiviteter. Etter påske hadde vi en turdag for hele skolen til Leirbotnvannet. Det var varmt og strålende sol.

I mai har vi realfagsdager med mye praktiske innslag utendørs.

En tiårig læringsreise - faglig, sosialt og verdiorientert!

Vi er en skole for alle som ønsker et kristent verdigrunnlag for sine barn. Vi vil gi god undervisning i et trygt og godt miljø.  

Vi har bygget ut skolen med nye klasserom til ungdomstrinnet og nye spesialrom for hele skolen. 

Skolen er åpen for alle elever, uansett bakgrunn og bosted. 


Kontakt oss:

Alta kristne grunnskoleMikkelholmen 109514 AltaTlf: 78 44 30 80post@akgskole.no
Rektor: Håkan Funck, tlf. 967 06 192