Velkommen til AKG!

Nyheter / Aktuelt


Er du vår nye skolesekretær?

Vi har ledig en 50% stilling. Se utlysning her.

19.09.2023

Skolerute for 2023/2024

Ny skolerute er lagt ut. Her finner du den

13.06.2023

Nytt inntaksreglement for elever

Styret har vedtatt nytt inntaksreglement. Det kan leses her.

Søknad om skoleplass er tilgjengelig på siden "Skoleplass på AKG".

14.03.2023

Aktiviteter

Juni -23:  I uke 24 har 6. og 7. klasse vært på Stabbursdalen leirskole i Porsanger. De har mange ulike aktiviteter og læring i friluft. Lerirskolen har bilder på sin facebookside: facebook.com/stabbursdalenleirskole.

Mai -22: I mai har vi realfagsdager med mye praktiske innslag utendørs.

April -22: I løpet av våren er det mange aktiviteter. Første skoledag etter påske hadde vi en turdag for hele skolen til Leirbotnvannet. Det var varmt og strålende sol.

Filmer fra skolen!

Vi har fått laget noen korte filmer med innhold fra skolehverdagen, og med elever og ansatte som forteller om skolen. Disse er laget i fjor høst.

En tiårig læringsreise - faglig, sosialt og verdiorientert!

Vi er en skole for alle som ønsker et kristent verdigrunnlag for sine barn. Vi vil gi god undervisning i et trygt og godt miljø.  

Vi har bygget ut skolen med nye klasserom til ungdomstrinnet og nye spesialrom for hele skolen. 

Skolen er åpen for alle elever, uansett bakgrunn og bosted. 


Kontakt oss:

Alta kristne grunnskoleMikkelholmen 109514 AltaTlf: 78 44 30 80post@akgskole.no
Rektor: Håkan Funck, tlf. 967 06 192