Velkommen til AKG!

Nyheter / Aktuelt


Søknad om skoleplass til 1. trinn høsten 2024

Vi har åpent for søknader om skoleplass til 1. trinn neste skoleår. Frist for å søke plass er 31. desember 2023.

Les mer her.

07.12.2023Ny skolesekretær

Etter at vår mangeårige medarbeider har sluttet, har Anneli Arnesen blitt vår nye skolesekretær. Hun kombinerer stillingen med andre arbeidsoppgaver som hun har hatt fra før.

10.11.2023

Skolerute for 2023/2024

Vi har flyttet fridagen som var planlagt 17. november til 2. januar. Her finner du oppdatert skolerute

10.11.2023

Aktiviteter

Juni -23:  I uke 24 har 6. og 7. klasse vært på Stabbursdalen leirskole i Porsanger. De har mange ulike aktiviteter og læring i friluft. Lerirskolen har bilder på sin facebookside: facebook.com/stabbursdalenleirskole.

Mai -22: I mai har vi realfagsdager med mye praktiske innslag utendørs.

April -22: I løpet av våren er det mange aktiviteter. Første skoledag etter påske hadde vi en turdag for hele skolen til Leirbotnvannet. Det var varmt og strålende sol.

Filmer fra skolen!

Vi har fått laget noen korte filmer med innhold fra skolehverdagen, og med elever og ansatte som forteller om skolen. Disse er laget i fjor høst.

En tiårig læringsreise - faglig, sosialt og verdiorientert!

Vi er en skole for alle som ønsker et kristent verdigrunnlag for sine barn. Vi vil gi god undervisning i et trygt og godt miljø.  

Vi har bygget ut skolen med nye klasserom til ungdomstrinnet og nye spesialrom for hele skolen. 

Skolen er åpen for alle elever, uansett bakgrunn og bosted. 


Kontakt oss:

Alta kristne grunnskoleMikkelholmen 109514 AltaTlf: 78 44 30 80post@akgskole.no
Rektor: Håkan Funck, tlf. 967 06 192