Utleie

Skolen kan leies utenfor skoletid til ulike formål som ikke er i konflikt med skolens verdigrunnlag. Det holdes mange sosiale sammenkomster som bryllup, dåp, begravelser, konfirmasjon og bursdager på skolen.

For forespørsel om leie: kontakt Arne Kristian Arnesen, tlf. 918 84 242, e-post arne.arnesen@akgskole.no

Kontaktperson for henting av nøkkelbrikke: Trude Thomassen, tlf. 918 88 599, e-post trude.thomassen@akgskole.no

Som hovedregel har vi ikke utleie i skoleferier.

Vi tilbyr følgende leiealternativer:

A: Større selskap - gymsal, foajeen, klasserom og kjøkken

Dette er egnet for større selskap (ca 100-250 pers) som bryllyp og begravelser etc.

Som leietaker har dere også tilgang til hele foajeen og det inntilliggende klasserommet (rom 126) samt kjøkkenet. Det er tre foldevegger som kan åpnes opp. Totalt får man en åpen flate på ca 370 m2.

Vask av gulv besørges av skolen og er inkludert i prisen.

Når leie skjer i helger så er lokalene disponible fra fredag kl. 15.00 til søndag kl. 20.00.

Pris: kr. 6.000,-


B: Mindre selskap - gymsal og kjøkken

Dette er egnet for mindre selskap (inntil ca 100 pers). Man disponerer gymsalen og kjøkkenet. Klasserommet i foajeen er kun for gjennomgang og ikke ellers til bruk i selskapet. Tilstøtende klasserom (126) inngår ikke.

Ingen foldevegger skal åpnes opp.

Vask av gulv besørges av skolen og er inkludert i prisen.

Lokalene er normalt disponible fra kl. 18.00 dagen før.

Pris: kr. 3.000,-


C: Barnebursdag på skolekjøkkenet

Vi tilbyr dessverre ikke utleie til barnebursdag i skolekjøkkenet/gymsalen fra og med skolestart august 2020. I år er det mer undervisning og vanlige pulter og elevmateriell i rommet, og etter en vurdering av situasjonen er det blitt bestemt at vi ikke kan legge til rette for utleie til barnebursdager inntil videre. Vi vet at dette har vært et populært tilbud, så vi beklager ulempen det medfører for de som hadde ønsket å leie.

20. august 2020

Håkan Funck

Rektor

Underskrift av leieavtale og henting av nøkkelbrikke

Leieavtale blir skrevet ut i forkant og skal signeres før lokalet tas i bruk. Dette, og henting av nøkkel, må skje senest samme dag (hverdager) innen kl. 14. Kontakperson er inspektør Trude Thomassen.

Nøkkelbrikken returneres i rektors postkasse i administrasjonsfløya umiddelbart etter utleie.

Dersom avtalen ikke blir signert i forkant / nøkkel ikke blir hentet, kan skolen ikke garantere for at lokalene er disponible.


Informasjon ved leie av lokale

Her finner du et hefte (pdf) med informasjon til leietakere inkl. sjekkliste etter utleie.